Det melder nettstedet veier24.no. Anbudet er nylig utlyst, og entreprenørene har frist til 29. april med å levere pristilbud.

Blant de lengste tunnelene i anbudet er altså den 7.430 meter lange Oppdølstrandtunnelen og den 5.086 meter lange Freifjordtunnelen på Nordmøre, samt Kvivstunnelen på Sunnmøre, Innfjordtunnelen i Romsdal og Strindheimtunnelen i Trøndelag. Atlanterhavstunnelen er ikke nevnt.

I vårt fylke omfattes seks tunneler på riksvei 70 mellom Kristiansund og Oppdal av kontrakten. Videre omfattes 14 tunneler langs E39 gjennom fylket, mens ni tunneler ligger langs E136 mellom Ålesund og Dombås og to tunneler på riksvei 658 som går fra Ålesund til Vigra i Giske kommune.

Oppdraget omfatter renhold av tunnelene, men også inspeksjon og registrering, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og andre nødvendige oppgaver.

Ifølge veier24.no varierer det noe hvilke tunneler som er med i kontrakten de første årene. Tunnelene i Møre og Romsdal har oppstart i september 2020. Men dette gjelder ikke Oppdølstrandtunnelen, Gyltunnelen, Kansdaltunnelen, Vulviktunnelen og Eikremtunnelen. De blir en del av kontrakten fra og med september 2023.