Mange idrettsklubber har tatt grep for å hindre at trenere er alene sammen med barn. Dette må også gjelde digitalt. Redd Barna har de siste årene kurset trenere og frivillige i hva som må til for at idretten skal være en trygg arena for barn.

Lise er i direkte kontakt med treneren sin på sosiale medier. Du som forelder, lagkamerat eller annen voksen, overhører at hun har chattet med treneren sin om kampen på lørdag. Du skjønner at Lise og treneren har nær kontakt, og tenker at det ikke er noe unormalt i det. Så hvorfor mener Redd Barna at dette er problematisk?

I de nye retningslinjene til Redd Barnas Trygg på trening-kurs, som er et gratis kurs utarbeidet i samarbeid med idretten, fraråder vi en-til-en-chat mellom trener og utøver med mindre det er høyst nødvendig og til det beste for barnet. Vi vet at dette kan høres i overkant dramatisk ut – og kanskje også tungvint. Men at det sendes meldinger mellom trener og utøver, uten at andre er til stede i samtalen, kan faktisk sammenlignes med å være alene med et barn. Vi vet at felles for de fleste overgrep mot barn, er at de begås av en som barna har tillit til, at personer som begår overgrep må først bygge en relasjon til barnet og at dette gjerne bygges opp over tid igjennom en-til-en kontakt på nett og meldinger. Dette kan føre til at barn utsettes for overgrep både digitalt og fysisk uten at det blir oppdaget.

Skjeve maktforhold, også i idretten

VG kom i 2021 med en oversikt over overgrepsdommer mot barn i idretten. I perioden 2005-2020 er det dokumentert 211 ofre for seksuelle overgrep. Oversikten viser at typen overgrep er svært ulike, blant annet voldtekter, beføling og seksualiserte bilder. For ofrene over 16 år, er det i all hovedsak snakk om trenere som er dømt for å ha utnyttet sitt tillitsforhold til å ha sex med utøvere. Derfor er det så viktig å ha retningslinjer på plass som ikke gir rom for misbruk.

Redd Barna anbefaler at trenere alltid tar i bruk åpne kommunikasjonskanaler, som for eksempel gruppechat, og at det tilrettelegges for digital kontakt som er tilgjengelig for alle og at kontakten avgrenses til aktiviteter relatert til idretten. Dersom man må være alene med et barn enten fysisk eller i chat, bør du informere noen i klubben om dette. Klubben har også et ansvar for å lage ryddige regler for digital kontakt. Riktig bruk av sosiale medier kan styrke både kommunikasjon, samhold og fellesskap i klubben.

Ta Trygg på trening-kurset

Over 90 prosent av alle barn og unge er med i organisert idrett i løpet av oppveksten. Her møter barna voksne tillitspersoner som har et maktforhold knyttet til deres rolle og framgang på idrettsbanen. De voksne

er ofte forbilder som nyter stor respekt og tillit. Som trener er det derfor viktig å være bevisst på dette ansvaret i kontakt med utøverne.

For hva gjør du dersom en utøver på 17 år blir forelsket i deg? Hvordan reagerer du når en trenerkollega ler av en utøver som ikke får til en øvelse? Eller dersom du ser en kollega dra et barn hardt etter armen

som reaksjon på at barnet ødela for andre? Slike situasjoner oppstår, og da må trenere vite hvordan de skal håndtere dem. Redd Barna er derfor veldig glade for at vi i samarbeid med forskjellige idretter og forbund får lov til å bidra,

med dette kurset, slik at idretten kan være en trygg arena for alle barn, også digitalt.