KrF fremstiller det som om Ap er en trussel mot trosfriheten. Ap er vel det partiet med størst andel av bekjennende kristne, vi har en egen gruppe «Kristne arbeidere» som har medlemmer fra alle tros samfunn, også pinsemenigheten.

Trosfrihet er et bærende prinsipp i vår politikk.

I Sverige er antallskravet ca 3000 medlemmer. De organiserer seg i søknadsfellesskap og den modellen vi vil se på.

KrF er avhengig av samarbeid med Frp og Venstre. De vil fjerne statlig finansiering av Tros- og livssynssamfunn, det vil ikke Sv, Sp eller Ap. Den største uroen om finansiering ligger på høyresida av politikken.

Ap står trygt planta i et verdisyn som deles av mange religiøse. Arbeid til alle, statlig finansierte velferdsordninger, en klimapolitikk som skal være rettferdig og en økonomisk politikk som kan motvirke de økende forskjellene og at med KrF i ministerstolen for barn og familier, så har vi i dag 115 000 barn som vokser opp i vedvarende fattigdom. Det er en politikk vi må snu. Derfor bør stemmen i år gå til Ap.

Les også

Politikk for trossamfunn er også distriktspolitikk