Trøndersporet er ikke dødt

Smøla, Aure og Kristiansund skal møtes for å diskutere regiontilhørighet.