Ifølge dommen hadde mannen til enhver tid mellom 12 og 40 katter på gården sin. Han unnlot å gi kattene tilstrekkelig med mat og gi dem tilstrekkelig behandling av sykdommer og skader.

Sør-Trøndelag tingrett tok utgangspunkt i åtte måneders fengsel, men konkluderte med at seks måneder er en passende straff på grunn av delvis skylderkjennelse og lang sakshandlingstid. Fire av månedene gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Totalt 29 katter måtte avlives. I tillegg til fengselsstraffen nektes mannen å ha dyr i fem år.