Hele valgkomiteens enstemmige innstilling ble vedtatt av fylkesårsmøtet. Per Olav Skurdal Hopsø fortsetter som leder i fylkespartiet, mens May Britt Lagesen blir nestleder – uten Giske ved siden av seg.

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell understrekte at de hadde gjort et grundig arbeid i forkant av innstillingen, og erkjente at dette arbeidet tok lengre tid enn planlagt på grunn av «hendelser» de siste ukene.

– Valgkomiteen har hatt flere møter enn vi hadde tenkt og håpet på, og det var lengre møter enn vi hadde trengt og trodd vi skulle ha. Det har også vært sterke meningsforskjeller i disse møtene, men sånn skal det være i et stort og mangfoldig fylkesparti, sa han.

Samtidig understrekte han at det var umulig å se bort ifra den siste ukas hendelser.

– Den medieoppmerksomheten som har vært rundt Trøndelag Ap har mange sikkert merket seg. Mange har sikkert fått telefoner fra nær og fjern, knyttet til den oppmerksomheten. Det gjorde det enda viktigere for valgkomiteen å finne innstilling som gjorde at vi kunne ha fokus på politikken, organisasjonen og valgkampen vi skal inn i, sa Asphjell.