Trøbbel med skoleskyss: Håper på løsning for alle neste uke

Med hjelp av foreldredugnad og elever som kan sykle eller gå, håper kommunen at alle på ungdomstrinnet er tilbake til vanlig skole fra og med tirsdag 2. juni.