– Trist å lese at Kristiansund kommune må tillegge eier uredelige motiver

Kommunedirektøren i Tingvoll vil avvise klagene fra Kristiansund kommune og Mattilsynet på godkjenningen av den såkalte gjeterbua i Herresdalen.