I den krisen vi nå opplever ser vi styrken som trepartssamarbeidet gir oss i Norge. At arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene sammen finner gode løsninger, gjør at det norske arbeidslivet og samfunnet kan komme seg igjennom kriser uten de store konfliktene som vi ser i andre deler av verden.

Den norske og nordiske modellen med ansvarlig samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndighetene, er en suksessfaktor for et stabilt og produktivt arbeidsliv. De seneste ukenes unntakstilstand har vist dette tydelig i praksis. Vi har sett under koronakrisen at trepartssamarbeidet fanger opp problemer og bidrar til at gode løsninger kommer raskt på plass. Dette gjelder blant annet full lønn i 20 dager, at antallet dager foreldre kan være hjemme med barn er doblet fra 10 til 20 samt at mange lærlinger, løsarbeidere og tilkallingsvikarer er sikret inntekt ved permittering da inntektsgrensen er justert ned fra 150 000 til 75 000 kroner.

Det er også kommet gode løsninger for at arbeidstakere kan ta etterutdanning samtidig som de mottar dagpenger frem til 1. september. Dette gjør det mulig for arbeidstakere å forberede seg til en annerledes arbeidssituasjon etter koronakrisen.
Lederen for FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) Guy Ryder, har pekt på trepartssamarbeidet i Norge og de nordiske landene som en foregangsmodell. Han mener den går rett til kjernen av det ILO handler om, nemlig å gi partene i arbeidslivet en likevektig stemme i arbeidslivspolitikken.

Som tillitsvalgt i Negotia fikk jeg i 2019 delta på Genèveskolen, og gjennom programmet der være med på ILO-konferansen. Det ga meg mulighet til å møte representanter for arbeidere, arbeidsgivere og myndigheter fra hele verden. Alle jeg pratet med, enten de var fra Asia, Sør-Amerika eller Afrika, lovpriste den nordiske modellen. De forklarte hvor vanskelig det var å forhandle om både enkle og store problemer, fordi de ikke har den nødvendige plattformen. Og dette gjør det nok ekstra vanskelig i en så stor krise som nå, med tanke på å unngå store konflikter og protester.

Tiltakene i forbindelse med koronasituasjonen gjør at arbeidslivet nå er i en krise, og det er viktigere enn på lenge at vi bruker trepartssamarbeidet for det det er verdt. Utfordringene i dag og i tiden framover krever det. Dette går langt ut over selve lønnsoppgjøret og de formelle institusjoner som vanligvis som inngår i trepartssamarbeidet.

Regjeringen må fortsette å inkludere arbeidslivorganisasjonene, og partene må fortsette å ta egne initiativ for å finne løsninger sammen. Arbeidslivsorganisasjonene er nødvendige for å forankre vanskelige reformer og nødvendige omstillingsprosesser som vi i denne tiden har behov for.
Kjernen i den Norske modellen er en høy og jevn organisasjonsgrad mellom partene. Trepartssamarbeidet og den norske modellen er en bærebjelke i samfunnet!

Negotia

Negotia er en arbeidstakerorganisasjon i YS som organiserer ansatte i private virksomheter, innen industri, service, organisasjoner, frivillig sektor m.m