Gå til sidens hovedinnhold

Trenger vi vindkraft?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Erling Dragseth fra Rensvik ser ikke behov for vindkraft, når vi med «villere og våtere klima» får mer vannkraft, uten å gjøre noe som helst. Kraftforsyningen er ikke så enkel!

Magasiner og andre deler av vannkraftverk er dimensjonerte for den nedbøren som ble målt før de ble bygd. Med ekstra mye nedbør blir det nødvendig å slippe vann utenom kraftverk, så da blir det ikke økning av kraftproduksjonen som monner.

Fjellsjøer som Gjevilvatnet nord for Oppdal-Sunndalen kan økonomisk sett demmes opp noe mer, for å kunne lagre noe mer vann fra sommer til vinter. Slike tiltak krever omstendelig saksbehandling, som kan føre til vernevedtak i stedet for mer vannkraft!

I 50- og 60-åra var det ikke noe alternativ til vannkraften, og utbygging av den ble «styrt» av prognoser for utviklingen av kraftbehovet. I 70-åra kom «oljeeventyret», og med det forhåpninger om gasskraft som «bedre» alternativ enn mer vannkraft.

Les også

Selvmotsigende klimapåstander

«Disse klimaekspertene»

Eivind Hasle og «klimaeksperter»

Det ble funnet både olje og gass på Heidrunfeltet, vest for grensen mellom Trøndelag og Nordland. For gassen ble det ikke valgt rørledning inn til Vikna; men mye lengre ledning sørover til Tjeldbergodden på Nordmøre. Hensikten med det var vel å bygge gasskraftverk der, og stor kraftledning videre sørover til aluminiumsverket på Sunndalsøra. Det ble som kjent metanolverk i stedet for gasskraftverk, og etter hvert knapphet på kraft i denne landsdelen. Derfor kom det opp en plan C for kraftforsyningen her, med «vindmøllepark» ute på Smøla i første omgang.

At det nå monteres mange vindturbiner er konsekvens av at vi har valgt bort både mer vannkraft og gasskraft, og nå satser på elektrifisering som krever ny kraft til bl. a. elektriske varmepumper: Da kan vi ikke velge bort også vindkraft. Vi kan unngå vindkraftutbygging i store indre deler av landet; men i kyststrøkene i Midt-Norge blir det nok mange utbygginger som den ute på Smøla!

Kommentarer til denne saken