Gå til sidens hovedinnhold

Trenger en krisepakke som monner

Artikkelen er over 1 år gammel

Foreslår fire milliarder til kommunene og én milliard til fylkeskommunene.

– Vi mener kommunene er en viktig del av løsningen dersom vi skal opprettholde arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet framover. Vi i Senterpartiet foreslår en krisepakke på fem milliarder for kommunene i tillegg til de pengene som skal bevilges til kommunene som kompensasjon for inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av koronapandemien.

Det sier Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som sammen med ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik (SP), foreslår fire milliarder til kommunene og én milliard til fylkeskommunene, øremerket vedlikeholds- og investeringsprosjekter.

Det vil kunne gi en helt nødvendig boost for å berge arbeidsplasser, sier Klinge og Svinvik.

– Dette er et forslag som, hvis det blir vedtatt, vil kunne få stor betydning for Surnadal og mange andre kommuner, fortsetter ordføreren i Surnadal.

Styrke og sikre

– Hos oss har vi mulighet til å komme raskt i gang med oppussing og vedlikehold av kommunale skoler og institusjoner. Fylkestingsgruppa vår har spilt inn at vi nå bør komme i gang med vedlikehold av fylkesveger og videregående skoler. Disse siste er nå stengt, så det burde være et bra tidspunkt for å gjennomføre vedlikehold, sier Svinvik.

– I 2009 kom den rødgrønne regjeringen med en lignende krisepakke i forbindelse med finanskrisen, det var da vi i Senterpartiet hadde kommunalministeren. Målet var det samme da som nå, å bruke offentlige midler til å styrke det private næringslivet og sikre arbeidsplassene. I tillegg får vi jo effekten med nyoppussede bygninger og bedre veier, og gjerne også bedre bredbåndsdekning der kommunene finner aktuelle bredbåndsprosjekter, sier Klinge.

– Nå håper jeg partiene på Stortinget finner sammen om en krisepakke for kommunene som helst er mest mulig likt vårt forslag, sier Svinvik, og avslutter med følgende:

– Ordførerne og kommunestyrene rundt om er klare til å gjøre en innsats for å få brukt slike midler fornuftig og med størst mulig effekt.

Dette er Senterpartiets forslag til krisepakke for kommunene:

· Beløp som bevilges gjennom pakken: 5 mrd. kroner ( i tillegg kommer 500 millioner kroner som bevilges spesielt hardt rammede kommuner).

· Disse pengene kommer i tillegg til pengene som skal bevilges kommunene som kompensasjon for inntektsbortfall og uforutsette utgifter som følge av Koronapandemien

· Pengene skal gå til vedlikehold og investeringsprosjekter i kommunene og fylkene (foredlingen er 80 % av midlene til primærkommunene, altså 4 mrd. kroner, og 20 % går til fylkeskommunene, altså 1 mrd. kroner. Dette er den samme fordelingsnøkkelen som ble brukt under krisepakken under finanskrisen i 2009).

· Krav er at prosjektene for vedlikehold skal ferdigstilles i løpet av 2020, mens investeringsprosjektene skal igangsettes så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020.

· For å redusere byråkrati overføres pengene til kommunene, som i ettertid rapporterer om hvilke prosjekter pengene har gått til.

· I denne pakken bevilges det i tillegg 500 millioner kroner til spesielt hardt rammede kommuner (kommuner der andelen permitterte og andre på dagpenger er spesielt høy).

· Allerede har samtlige partier bestemt at det skal bevilges 250 millioner kroner til en egen pakke til Nord-Troms og Finnmark. Disse pengene skal selvsagt komme i tillegg til det ovenstående.

Kommentarer til denne saken