Trekker seg fra Tornekrattet: – Sett opp mot en del andre uheldige saker, synes jeg dette er så graverende

Tornekrattet-leder reagere kraftig på at Vegard Forren er ferdig i Molde.