Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt åpenheten i kommune-Norge. Averøy kommune får tilnærmet full score.

– Det var en kjekk nyhet å få! Å være så transparente som mulig er noe vi jobber med, sier arkivleder Kristen Vorpvik til Tidens Krav.

Blant Norges 356 kommuner deler Averøy tredjeplassen i Åpenhetsbarometeret med Dovre, Rauma, Sandefjord, Ulstein og Volda. Disse kommunene scorer 19 av 20 poeng i undersøkelsen. Rindal og Ørland topper listen med full pott.

Averøy er sammen med Rauma, Ulstein og Volda på delt førsteplass i Møre og Romsdal. Kommunene på fylkestoppen får skryt i undersøkelsesrapporten.

– Alle fire besvarte våre innsynskrav kjapt, og de har postlister med gode søkemuligheter. Her er det meste på plass av det vi måler, og de som vil søke informasjon eller be om innsyn hos kommunene har svært gode arbeidsvilkår, heter det i rapporten.

– Vi er til for innbyggerne. I utgangspunktet er et dokument offentlig inntil en hjemmel sier noe annet. Det er et prinsipp som det er viktig at man er bevisst på, sier arkivleder Vorpvik i Averøy.

Fulltekst

Systemet for fulltekstpublisering på kommunens postliste gjør at den som vil kan gå inn og lese offentlige dokumenter uten å måtte be om innsyn i dem.

– Fulltekstpubliseringen kan likevel være litt utfordrende noen ganger. Det kan være at publikum sender oss henvendelser som kan sette oss i en skvis. For eksempel nabokrangler i forbindelse med byggesaker. Da hender det at vi må ta noen vurderinger. Folk skal ikke behøve å være redde for å sende bekymringsmeldinger, fortsetter Vorpvik.

Det eneste som Averøy fikk trekk for i Åpenhetsbarometeret var at protokollen fra politiske møter legges ut på nett mer enn to dager etter møtet.

– Det tar vi egentlig ikke så tungt. Det har med godkjenning av protokollen å gjøre, og dokumentkontrollen, som innebærer at alt går gjennom to ledd før det publiseres, kan ta noe tid. Representantene i for eksempel kommunestyret får en frist til å komme med innsigelser, forklarer Vorpvik.

Tre andre nordmørskommuner er også å finne blant de 30 beste: Sunndal (16), Tingvoll (23) og Kristiansund (29). Noe av æren for det må gå til IKT-samarbeidet mellom nordmørskommunene, som alle bruker den samme digitale innsynsløsningen med fulltekstpublisering og ingen tidsbegrensning på postlistene. All korrespondanse til eller fra kommunene siden systemet ble tatt i bruk i 2019 vil være tilgjengelig uavhengig av hvor mange år som går.

Sammen med Oslo, er Møre og Romsdal det fylket som scorer best.

– Møre og Romsdal imponerer både i snitt, og med enkeltkommuner som ligger helt i teten nasjonalt, heter det i rapporten.

Har hevet seg

Averøy har hevet seg siden i fjor, da de havnet under midten i fylket.

– Det er en liten vekker at noen følger med, sier Vorpvik.

Serviceleder Astrid Istad i Averøy kommune er også godt fornøyd med resultatet. Averøy er for eksempel blant kommunene som praktiserer journalføring av SMS, noe under halvparten av norske kommuner gjør.

– Vi praktiserer meroffentlighet så langt det går, og er opptatt av at alt skal være mulig å finne. Vi jobber mot saksbehandlere for at de skal være flinke til å arkivere, også SMS-er hvis det er arkivverdig. Enten om det brukes i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Det er vanskelig å kontrollere alle SMS, men vi minner stadig om arkiveringsplikten, sier Istad.

Ørland og Rindal deler på førsteplassen i Åpenhetsbarometeret.

– Det er kjempebra. Vi ønsker å være en åpen kommune. Vi ønsker å gjøre alt mest mulig åpent for innbyggerne. Det har vært godt jobbet av staben på dette området, sier Rindal-ordfører Vibeke Langli (Sp) til Norsk presseforbunds nettsider.

Les også

Et kontrollutvalg uten kontroll – eller under kontroll?