De pårørende er varslet, sier politioverbetjent Wenke Hope til NTB.

Politiet fikk melding klokka 22.45. Ulykken skjedde i Florø sentrum, like øst for Gaddevågen bro.

– Det er snakk om en møteulykke hvor det ene kjøretøyet tok fyr umiddelbart etter sammenstøtet, opplyser Hope.

– Én av de omkomne er i slutten av tenårene. Det to andre er i begynnelsen av 20-årene.

Videre sier hun at politiet vil jobbe med avhør i løpet av dagen.

VG skriver at det var to unge menn og en ung kvinne.

Lokalsamfunnet preges

– Først og fremst vil jeg si at vi er veldig sterkt preget av denne ulykken. Mange er berørt. For oss nå handler det om å ta vare på de pårørende. Kriseteam er involvert, og vi koordinerer arbeidet med de andre kommunene, sier ordfører Ola Teigen i Kinn kommune til VG.

Han sier at de omkomne er fra flere kommuner.

– Kommunen ble tidlig varslet om hendelsen, og vi fikk vite at to biler var involvert, og at tre personer var omkommet. Vi er veldig sterkt preget av ulykken, sier kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen i Kinn kommune til NTB.

Like etter at hendelsen hadde funnet sted, åpnet kommunen samfunnshuset slik at personer kunne møtes.

– Det er viktig for oss å forstå hva ungdommene har behov for at vi skal gripe fatt i nå.

– Hendelsen er veldig krevende. Kommunens oppgave er nå å ta vare på de pårørende, sier Bang-Olsen.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er også varslet om hendelsen.

Bilen utbrent

Bilen som sto i fyr, ble utbrent. I den utbrente bilen var det tre personer, hvor alle tre er bekreftet omkommet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var to personer i den andre bilen. De ble fraktet til sykehus med det som fremsto som lettere skader.

– Det pågår etterforskning av hendelsen, og hendelsesforløpet er ikke fullt ut klart for politiet på dette tidspunktet, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt.

Politiet opplyser at skadestedet forblir stengt i en lengre periode utover lørdagen. Politiet driver nå teknisk etterforskningsarbeid på stedet.