Takk, Asbjørn Jordahl, for ditt innlegg i Tk med denne overskriften. Det var en befrielse å lese. For å bruke et forslitt uttrykk: Jeg kunne ikke sagt det bedre sjøl.

Det er så viktig at du sier det, for du er en som det blir lyttet til. Av og til i tunge stunder, under lesing av TK - undrer jeg meg på hva det er som gjør at Kristiansund fjerner seg mer og mer fra sitt omland som de ofte sier at de vil samarbeide med.

Fylkesgrense i Freifjorden ? Hvorfor ikke gå inn i problematikken og se på konsekvensene når det gjelder videregående skoletilbud, samferdsel, kulturhus, Campus med mye mer.

Jeg håper virkelig at sykehussaken ikke har ført til varige senskader. Det er ille nok for Nordmøre og vårt regionsenter Kristiansund det Halsa har gjort.

NB. Dette er sagt i kjærlighet til byen oss.

Les også

Tre nordmørskommuner til Trøndelag: – Et håpløst prosjekt