Toppfolkene i Kristiansund, Smøla og Aure er på ville veier når de vil bruke enda flere millioner på å utrede om det er en fordel for de tre kommunene å bli en del av Trøndelag. I og med dette ønsket har de tre kommunene gitt et signal om at de er villig til å vrake et fortsatt samarbeid med de øvrige nordmørskommunene.

De har forlatt optimisme og pågangsmot og erstattet det med en blåøyd fantasi om at bare vi blir en del av Trøndelag er alle problemer løst. Debatten på nettet viser at de har gehør hos noen, men heldigvis ikke alle. Arne Gunnar Stokke viser en nødvendig realisme når han skriver «Trøndelag har ei stor navle og liker å beskue og pleie den». Så sant, så sant. Sør-Trøndelag var det mest sentralistiske fylket i landet – alt skulle til Trondheim. Det er ingenting som tyder på at det har endret seg vesentlig nå når de er blitt dobbelt så stort, men det murrer kanskje litt nå.

Nei, vi har ikke gitt opp «trøndersporet»!

De som tror at den trønderske eliten lengter etter å ta imot tre kravstore kommuner som mener de har fått fort lite, er ekstremt naive.

Ønsket om å skifte region til Trøndelag ville vært spiselig om det hadde omfattet alle kommunene nord for Romsdalsfjorden. Ikke fullt så fornuftig har det vært med bare nordmørskommunene. Men det opplegget de tre kommunene prøver seg på, er i virkeligheten å utslette Nordmøre som et samarbeidsforum – og enda verre; at Kristiansundsregionen blir splittet og sterkt redusert. Averøy, som er Kristiansunds nærmeste samarbeidspartner og har de beste arealene for fremtidig vekst, vil ligge i en annen region.

At det i det hele tatt finnes oppegående politikere som arbeider for at Bremsnesfjorden skal bli regiongrensa mellom Trøndelag og Vestlandet, er ganske utrolig.

Mitt råd er: Spar millionene og bruk dem til å øke samarbeidet på Nordmøre med sikte på en realistisk kommunegrenseregulering så snart som mulig.