Undertegnede er bruker ved Aktivitetssenteret ved Brannstasjonen og har snakket med tre kvinner som jobber der. De uttrykker sin frustrasjon over at de daglig må betale opptil 90 kroner for å parkere når de skal på jobb. Hva er logikken i dette? Kan ikke heller Kristiansund kommune innføre et for eksempel månedspass for parkering i sentrum? Dyrt blir det selvfølgelig med dagens ordning. Og kommunalt ansatte er jo ikke den yrkesgruppen som tjener mest. Men her er det vel rom for forbedringer. Jeg mener at kommunen må komme mer i dialog med de ansatte. Så jeg håper at systemet kan fikses på.

Når jeg først er inne på dette med parkering i Kristiansund sentrum, så må jeg komme med en liten advarsel. Jeg frykter at Løkkemyra og forretningene der vil utkonkurrere sentrum fordi Futurasenteret har gratis parkering. Men det er jo klart at med alle de nyvinningene som kommer i sentrum, så vil jo dette jevne seg ut.

Hva så med når de nye studentene kommer til byen? Studenter er jo ikke kjent for å ha god råd. Stipendet rekker bare til det mest nødvendige. Og da kan det jo hende at de heller velger Futura. Men jeg tror likevel at sentrum vil overleve. I hvert fall nå når det er så mye stort og spennende i byen.

Jeg vil oppfordre byens politikere til å være litt rundhåndet i tiden som kommer. Jeg tror at det vil gagne den jevne mannen i gata. Det er jo tross alt spennende å bo i Kristiansund nå. Og hva er vel bedre enn å rette litt på forholdene?