Hele boreprogrammet, inkludert opsjonene, er beregnet å vare i underkant av to år.

– Transocean har over lengre tid demonstrert at de leverer sikre og effektive boreoperasjoner for Equinor. Vi har derfor inngått en langsiktig avtale med dem om et boreprogram for Halten Øst og Kristin Sør, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i en pressemelding.

Etter planen skal riggen høsten 2023 starte kampanjen med å bore tre produksjonsbrønner for Haltenbanken Vest Unit, som er en del av Kristin Sør-området i Nordsjøen.

Deretter er det planlagt å bore seks produksjonsbrønner for Halten Øst som skal knyttes opp mot Åsgard-feltet i Norskehavet, før man vil vurdere ytterligere to brønner på Kristin Sør, opplyser Equinor.

«Transocean Spitsbergen» har fra før rammeavtale med løpende opsjoner og har boret for Equinor sammenhengende siden 2019.