Kystverket har pålagt rederiet som eier den havarerte russiske tråleren Bukhta Naezdnik i Breivika havn i Tromsø, å fjerne vraket innen nyttår. Tråleren ble bygget av Sterkoder i Kristiansund.

Pålegget fremgår i et brev til rederiet Murmansk Trawl Fleet fra Kystverkets beredskapssenter, datert 21. oktober, skriver Nordlys.

Rederiet har også fått frist til 8. november til å presentere en bergingsplan. Det begynte å brenne i tråleren 25. september. Dagen etter gikk den rundt, og siden da har den ligget i havna.

– Vi regner med at den skal signeres ganske snart, sier Sergej Sennikov om bergingsavtalen. Han er talsmann for rederigruppen Norebo, som rederiet er en del av.

Brevet inneholder en rekke aspekter ved bergingsoperasjonen, blant annet et spesifisert tidsperspektiv for arbeidet. Også oppryddingen skal være fullført innen årets utgang.

Norebo har arbeidet sammen med forsikringsselskapet Skuld siden ulykken med å lande en avtale med et bergingsselskap.

– Enn så lenge mener vi at fristen for å presentere en plan for bergingen samt fristen for å fjerne vraket er realistisk. Vi skal forholde oss til disse fristene, sier Sennikov.

«Selv om situasjonen oppfattes stabil per nå, er vår vurdering at det eksisterer et betydelig potensial for akutt forurensning. Faren øker jo lenger skipet blir liggende», skriver Kystverket blant annet i brevet.