Trafikkvekst på 39 prosent gjennom Atlanterhavstunnelen

To og en halv måned etter at bomstasjonen ble revet har trafikken gjennom Atlanterhavstunnelen i snitt økt med 39 prosent. Hittil i september er veksten på 30 prosent.