Ifølge Surnadal kommune har det vært en hektisk uke med smittesporing og stor testaktivitet med mange berørte i alle aldre.

Totalt er ni personer bekreftet smittet med covid-19 i Surnadal. Av disse er det sju som kan knyttes til utbruddet i Midtigrenda barnehage.

– Her avventer vi resultat fra PCR-prøve på ytterligere en nærkontakt, skriver kommunen i en pressemelding.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter til de smittede er i smittekarantene i sju dager. Alle berørte tar en ny hurtigtest før oppmøte i barnehagen mandag.

En elev ved Surnadal barne- og ungdomsskole er bekreftet smittet med positiv PCR-test. Hurtigtesting av elever og voksne på det aktuelle trinnet har avklart at det ikke er flere smittede knyttet opp til dette enkelttilfellet.

Tidligere i november ble en eldre person bekreftet smitte uten at dette har ført til flere smittede i kommunen.

Når det gjelder situasjonen der en ansatt ved Surnadal videregående skole fikk positiv hurtigtest som ble avkreftet med PCR, avventer kommunen prøvesvar på en ekstra PCR-test.

Buan sier at de over helgen kan starte en ny arbeidsuke med bedre oversikt og kontroll på smittesituasjonen som oppsto.

– I en tid med økende smittetall og press på helsevesenet skal vi først og fremst holde oss hjemme når vi har symptom og ta en hurtigtest. Det er ingen grunn til at friske barn og fullvaksinerte ikke kan leve som normalt i vår kommune nå. Det er lov å bruke sunn fornuft og vurdere risikoen for seg og sine nærmeste, skriver Buan.