Kommende helg markerer Torvikbukt idrettslag 90-årsjubileum. I starten var idrettslaget en skiklubb, men har gjennom årenes løp utvidet aktivitetene til et variert og allsidig tilbud.

Leder for idrettslaget, Terje Humstad, forteller at utgangspunktet med skitrening har hatt fokus for laget gjennom alle disse 90 åra, og er fortsatt en viktig del av aktiviteten i Torvikbukt idrettslag. Vi har og har hatt mange birkebeinere fra medlemslista vår, gode skihoppere, men også kombinert- og toppturløpere som vi er stolte av. Resultatlister i vinteridrett de siste åra, – lokalt, på kretsplan, nasjonalt, men også internasjonalt, viser også at det gror med unge utøvere som har tatt opp hansken.

Lokalt har vi blitt flinkere til å benytte anleggene som finnes i nærområdene, og har godt samarbeid og gode avtaler med idrettslagene rundt oss. Vi kan ikke kopiere skianlegget på Osmarka, men er glad for mulighetene vi har til å legge treningene der om vinteren. Det samme gjelder utnyttelsen av anlegg som vi har eller disponerer til friidrett, løp, innendørs i hall, klatring og gressbane. Siste tilskudd er frisbeegolf som er tatt i bruk i år. Slik må det være, vi utnytter hverandres anlegg, ressurser og kompetanse, og det skaper samhold og samarbeid.

335 medlemmer

I jubileumsåret har Torvikbukt idrettslag 335 medlemmer.

– Det er en ganske høy andel av de som bor i Torvikbukt, og selv om det finnes en god del støttespillere rundt om i landet, er det en klar pekepinn på styrken idrettslaget har i lokalmiljøet, og verdien av idrettslagets innsats lokalt.

Støtten og driven som lokalmiljøet gir, er en av de viktigste rammebetingelsene for idrettslaget. I dette skal vi heller ikke glemme ressurspersonene som laget har, som ukentlig stiller opp og tar ansvar for treninger året gjennom, og her snakker vi også om tiår etter tiår. Engasjementet deres har uten tvil hatt stor betydning for kontinuiteten i treningene, men også et viktig element i folks hverdag. En siste viktig brikke for lagets arbeid og utvikling, står sponsorene for. Vi har vært heldige som har solide, lokale bedrifter som ser verdien av det vi gjør, applauderer nye ideer med økonomiske midler, og gjør oss i stand til å gjennomføre planene våre.

Jubileumsfeiring

Jubileumsfeiringa skjer på lørdag på Nordvestlandet folkehøgskole med middag og festarrangement for medlemmene, sammen med elevene på skolen som også er viktige medaktører i idrettslaget det året de er på skolen.

– Det blir fint å kunne samles til en uhøytidelig markering av idrettslaget. Vi har kommet oss gjennom pandemien på en god måte, har klart å holde aktivitetene i gang og er ferdige med årets to store arrangement, Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt Rundt, sier Terje Humstad som håper på god oppslutning på lørdag. Da passer det fint å feire oss selv!