ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.

Det melder Oljedirektoratet på sine nettsider.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sør for Fenjafeltet i Norskehavet og 85 kilometer nordvest for Kristiansund.

Brønnen er boret av boreinnretningen Transocean Norge.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Rognformasjonen i øvre jura. Oljedirektoratet skriver i sin melding at brønnen traff på sandsteinsbergarter på til sammen om lag 40 meter i Rognformasjonen med moderat til meget god reservoarkvalitet. De skriver videre at det under Rognformasjonen ble truffet på reservoarbergarter av ukjent alder bestående av sandstein og konglomerat på til sammen om lag 85 meter med dårlig til meget god reservoarkvalitet.

– Brønnen er tørr med spor av petroleum i den øvre delen av Rognformasjonen, står det videre i meldingen.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.