Tørke for to år siden, nedsnødd i år: – Skatt, døden og været får vi ikke gjort noe med

I mai for to år siden var det krise på grunn av tørke. I år er det full vinter og snø på de samme ekrene. – Man må bare se positivt på det, og det kan fremdeles bli rekordavling i år.