Fylkeskommunedirektøren hadde til møtet i fylkesutvalget anbefalt å imøtekomme søknaden fra Aure kommune, og i saksframlegget skriver han at Toppidrettsveka er et stort arrangement med mye interesse og oppmerksomhet, som betyr mye i og for regionen. Mulighetene for idrettsturisme blir framhevet:

«Et arrangement i Toppidrettsveka i Aure er et fyrtårn som viser at det også er mulig å legge til rette for slike arrangement i Møre og Romsdal. Idrettsturisme kan være et satsingsområde for framtida, med stor verdi både for idretten og regionalt næringsliv», skriver fylkeskommunedirektøren.

Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Toppidrettsveka har vært arrangert i Aure i 17 år. I søknaden fra Aure kommune peker de på ringvirkningene arrangementet har for Aure og Nordmøre.

Det blir og vist til at Toppidrettsveka er et utstillingsvindu for regionen, og at arrangementet er noe innbyggerne identifiserer seg med, og at arrangementet har store økonomiske ringvirkninger for næringslivet.

Les også

Tusen takk til Hitra, Aure og Knyken

Bildeserie

Se hvem som var på Toppidrettsveka fredag