For 2 år siden skrev jeg i avisene at Todalsfjordprosjektet AS burde avvikles da ferjefri forbindelse over Todalsfjorden er politikk og for viktig til å bli satt ut til et aksjeselskap uten politisk styring.

16. februar i år fikk selskapet inn mer offentlig kapital og det ble valgt nytt styre. I styret er det mange «framstående politikere» og næringslivsfolk. Vike og Håkonsen er styremedlemmer fra Sunndal.

Forandringer i styret og kapital skal meldes Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold. Etter et halvt år er det ikke gjort.

Tidligere i sommer ble det «ansatt» ny daglig leder etter Brøske som slutter i høst. Stillingen var utlyst. Etter finlesning i avisene ser jeg at han som er «ansatt», ikke skal ansettes, men leies inn. Lederarbeidet har nå blitt en anskaffelse. Da Todalsfjordprosjektet AS er underlagt lov om offentlig anskaffelse, skal slike arbeider lyses ut i markedet. Det finnes mange konsulentselskaper som kunne ha konkurrert om oppgaven.

24. juni i år var det vanlig generalforsamling i selskapet. Før generalforsamlingen ble ikke noe drøftet politisk. Det var få av «eiere» som møtte, men styreleder Vike stilte i generalforsamlingen med fullmakt fra 81 % av de eierne som møtte. Årsberetning, årsmelding og fastsetting av godtgjøring til styret gikk da selvsagt greit. Det er lovlig, men svært uheldig at generalforsamlingen i offentlig eide selskaper gjennomføres av en styreleder som har fått fullmakter.

Vi i Frp er positive til at noen offentlige tjenester produseres og leveres av private virksomheter.

I Frp er vi negative til å sette bort politikken til private virksomheter.

I Todalsfjordprosjektet brytes Foretaksregisterloven, Anskaffelsesloven og eierskapsmeldingen i Sunndal. Forvaltningen og driften av selskapet gir meg ikke tillit.

Todalsfjordprosjektet AS bør avvikles. Møre og Romsdal, Tingvoll, Surnadal og Sunndal kommuner bør lage et organisert politisk samarbeid for prosjektet, og legge prosjektdriften til plan- og næringsavdelingen i en av kommunene. Arbeidet kan organiseres etter kommunelovens §18 Interkommunalt politisk råd.

Les også

Nei til privatisert politikk