Todalsfjordprosjektet, en gullgruve for konsulenter? Her kan konsulenter bygge seg opp verdier på verdianalyser. Nordmøre er kanskje flinkest i klassen til å utrede om utredninger skal utredes på nytt og analysere om det skal verdianalysers parallelt med videre-utredning av utredet vedtatt alternativ. Etter det må så Todalsfjordprosjektet AS utrede hvilket av de ny-utredede alternativene som skal utredes videre, prosjekteres og kanskje bygges hvis det ikke kommer signaler om videre utredninger. Om tidligere utredet undersjøisk tunnel (Reinertsens vegutredning Rv 670 Ålvundfoss – skei for ferjefri forbindelse over Todalsfjorden) står det side 04-1, om alternativ 3, som er omtrent identisk med det undersjøiske alternativet som nå igjen er skissert i avisene. «De utførte undersøkelser viser at største vanndyp i traseen er ca. 90 m. Løsmassemektigheten i området er funnet å være betydelig. Fjelloverflaten antas å ligge på kt. – 185-195. Den reviderte tunneltraseen er derfor lagt med tunneltaket på kt. -240 i lavpunktet.» Det er ikke akkurat lystig lesning. Kanskje naturlig at alternativet ble forlatt.

Men gulrota nå er; «betydelig innsparingspotensial» med en lang undersjøisk tunnel. (?) Da siktes det angivelig bare til de kortsiktige engangs- anleggskostnadene som er veldig usikre. Vi vet at undersjøiske tunneler er langsiktige miljøverstinger, driftskostnads-verstinger, brukskostnads-verstinger, skrekkscenario for vogntogene, turist-verstinger og reiseopplevelse-verstinger. Hvilket alternativ som gir den beste reise-opplevelsen skal vektlegges ifølge vegvesenets egne retningslinjer. (140, 6.3.5.) Undersjøisk tunnel fører også til at det blir stengt for myke trafikanter mellom Ålvundfoss og Åsbø.

Vogntogene forbruker enorme mengder drivstoff når 50 – 60 – 70 tonn skal løftes opp i dagen igjen fra dypet av undersjøiske tunneler. Og ved tunnel under Todalsfjorden blir reisende snytt for muligheten til en forbifarten-stopp der en kan oppleve det unike Arboretet. Reisende får heller ikke muligheten til en stikk-innom kaffestopp på «Svinvik-kaffeen» og samtidig få beundre den flotte naturen.

For framtidige generasjoner vil nok alle andre alternativer komme bedre ut enn undersjøisk tunnel. Samferdselsinvesteringer er langsiktige investeringer. Da blir det klokt å vektlegge de langsiktige drifts- og bruksbesparelsene samt ikke prissatte fordeler og verdier, mer enn et kortsiktig «innsparingspotensial» på anleggskostnaden.

Sunnmørs-taktikken er: Vil vi ha noe gjort, så gjør vi det. Nordmørstaktikken er litt annerledes: Vil vi ha noe gjort, så sørger vi for et stort utredningsbudsjett så utredninger kan holdes vedlike.