Nordic Halibut AS får tillatelse til oppdrett av kveite i Batnfjorden, og får ha et anlegg på 1.560 tonn.

Ode AS har fått tillatelse til oppdrett av torsk i Batn, og får ha et anlegg på 3.500 tonn.

Sistnevnte fikk ikke tillatelse til torskeoppdrett i Slettnes og Ranem, det kommer frem i en pressemelding fra Statsforvalteren.

– Vi har avslått søknadene om utslippstillatelse på Slettnes og Ranem. Årsaken er først og fremst naturverdiene, og at utslipp fra oppdrettsanlegg her kan innebære en risiko for skade på naturmangfoldet, seier fagleder Christian Dahl hos statsforvalteren.

Statsforvalterens har vurdert søknadene etter forurensingsregelverket.

– For at det skal kunne etableres oppdrettsanlegg, må det være gitt løyve fra alle aktuelle sektormyndigheter. Videre må fylkeskommunen godkjenne søknaden etter akvakulturloven, seier Dahl.