I redaktøren sitt tilsvar til meg i lørdagens leder, er det tydelig at om en er opptatt av kultur bør en lese i andre fora. Det oppfattes av meg som om kultur er nedprioritert i «hele Nordmøres avis». Et tafatt forsvar, men et ærlig svar.

Les Tidens Kravs leder her:

Les også

Kulturjournalistikk på lesernes premisser

Flere av uttalelsene syns jeg vitner om en grov undervurdering og fordumming av avisas lesere. Jeg er en av dem.

Sitat: «Våre lesere er vanlige folk som er interessert i folk». Er ikke vanlige folk opptatt av kultur da? Er de bare interessert i bildeserier med «hvem som var hvor»? Har redaktøren tenkt over hvorfor det antagelig blir for få «klikk» på kulturartikler? Kanskje er svaret at det er for tynt og overfladisk.

Aura Avis får det til. Romsdal Budstikke er drivende god på kulturjournalistikk. De har kanskje ikke «vanlige folk» som lesere de da?

Lederen er også nedlatende i forhold til den jobben som gjøres for å skape et levende kulturliv på Nordmøre.

Sitat: «Det er få som har glede av en anmeldelse av lokale amatører.» En slik uttalelse syns jeg faktisk er alvorlig. Den underminerer betydningen av et stort «frivillig» korps av amatører som gleder befolkningen gjennom både revy, musikk, dans og teater. Over hele Nordmøre. Det er trist å lese. De få store oppsettingene av kultur på Nordmøre er også et samarbeid mellom profesjonelle og amatører. På «Guritunet» er det alltid flere anerkjente, dyktige og faglig sterke profesjonelle skuespillere. Navnene finnes i rollelista. De vil selvsagt gjerne ha tilbakemelding på det de gjør. Slik det gjøres under Operafestukene blant annet.

At en anmeldelse ikke «gir glede» om den ikke er positiv, er et sidespor som kunne vært utelatt. Alle vet at en faglig anmeldelse skal kunne bidra til ekstra begeistring eller nødvendig korrigering. Samt at den gjerne blir skrevet etter generalprøven av samme grunn. Det handler om å bli tatt på alvor, og å bli sett.

At avisa ikke har den nødvendige faglige kompetanse for å skrive en anmeldelse er et spørsmål om prioritering. Det finnes frilansere.

Hvorfor ligger tyngden av kompetanse godt over vektskåla på fotball i Tidens Krav? Kanskje burde det vært «en Rune Edøy» på kultur også. Han evner både å skape begeistring og å vise misnøye. Der får alle utøverne individuell anmeldelse på spillerbørsen etter hver eneste kamp, samt kampreferat og uttalelser fra de som har den nødvendige kompetansen. Fotball er også kultur, og jeg heier på KBK.