Tidens Kravs journalist Morten Feirud (Tidens Krav 19. september 2020) kaller oss som skriver i kommentarfeltet for idioter.
Hans begrunnelse er at kritikken som fremkommer i kommentarfeltet ikke holder mål, og viser til innvandring ( barna i Moria) – vindkraft og Islam.
Vi kan anta at det er Morten Feirud som sitter med fasiten på hva som er god kritikk, da han tydelig mener kritikken bør være fri for provokasjoner, altså at kritikken skal foregå i sømmelige toner, slik at ingen blir lei seg, fornærmet eller provosert.
Da er det nesten morsomt at Feirud mener at det ikke er provoserende å kalle dem han er uenig med, for idioter.

Ikke det at jeg tror Morten Feirud ikke forstå hva ytringsfrihet er – men jeg kan anta at Feirud ikke er særlig begeistret for at den skal beskytte de støtende og provoserende meningene og ikke de velmenende meningene til Feirud – for disse trenger ingen beskyttelse av ytringsfriheten.

Så kommer sammenligningen mellom Islam og kristendommen, der Feirud viser til PEW-målinger som viser at antallet kristne og muslimer vil stige betraktelig i de neste ti-årene.
Kristendommen har da virkelig blitt provosert og «mørbanket» opp gjennom årene, den er blitt fratatt omtrent all makt – uten at dette har gjort kristne til voldsutøvere.
Så når Feirud forsøker å sammenligne kristne med muslimer, så er dette ikke bare et skudd over mål – det er totalt meningsløst.
Islam er basert på koranen og den er, slik den fremstår i dag, Allahs egne ord, uforanderlig og evig gyldig til evig tid.

Morten Feirud mener at det er viktig å kritiseres Islam (men da ikke i Norge antagelig) for han viser til et tilfelle i Pakistan, der en mann er dømt til døden for blasfemi mot profeten Muhammed og Feirud mener dette er kritikkverdig.

Morten Feirud vet nok godt at det å kritisere muslimer kan medføre alvorlige følger – for muslimer bli uansett krenket, fornærmet og forbannet om noen tillater seg å kritisere Islam, så da er det tryggere å ta for seg hendelser i f.eks Pakistan.

En velmenende kritikk, fri for provokasjoner, fra en av idiotene i tk.nos kommentarfelt.