Kommunale, offentlige møter streames, det vil si at de tas opp og sendes ut slik at publikum kan følge møtet uten å være fysisk til stede. En svært nyttig tjeneste for mange.

Etter at et offentlig møte er hevet har varaordføreren en privat samtale hvor hun uttrykker sin frustrasjon over enkeltmedlemmer i Senterpartiet. Streamingen blir stående på etter møtet, hun snakker for åpen mikrofon.

Kristiansund kommune har selvfølgelig full rett til å kringkaste sine offentlige møter, men har ikke tillatelse til å ta opptak av personlige samtaler uten at den eller de som det gjøres opptak av har gitt sin tillatelse.

Opptak av andre samtaler enn dem man selv deltar i er forbudt etter Straffelovens paragraf 205, første ledd, bokstav a. I foreliggende tilfelle er opptaket åpenbart en utilsiktet handling, man hadde bare glemt å slå av streamingen når møtet ble hevet. Likefullt er opptaket ulovlig da forutsetningene for et lovlig opptak er fraværende.

Kommunen har her forsømt sin plikt til å ivareta deltakernes personvern utenfor møtet.

Det ulovlige opptakets videre skjebne er interessant. Noen så seg tjent med å bringe det til Tidens Krav.

Hvem – og hva var hensikten bak?

Og Tidens Krav har ikke hatt betenkeligheter med å bruke et illegalt lydopptak som bakgrunn i brede oppslag digitalt og i papirformat. Til stor belastning for enkelte.

Les også

Freygate

Les også

Bråket i Sp