Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Tidens Krav ut 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område. Søknadsfristen er 1. mars.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon på Nordmøre å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav.

I flere år har lag og foreninger hatt anledning til å søke om midler fra Tidens Krav, og hvert år har det vært stor interesse. Redaktør Alnæs og salgssjef Eirin Liabø Røbech håper at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader.

Tolv fikk støtte i fjor

I fjor var det tolv klubber og aktører som fikk tildelt midler. Blant dem var Surnadal Ishockeyklubb som fikk støtte til innkjøp av skøyter og hjelmer.

– Vi må få takke Tidens Krav som støtter oss med 50.000 kroner. De pengene er brukt til innkjøp av et stort antall skøyter og hjelmer. Nå er det ingen grunn til ikke å komme og prøve isen, for vi har utstyr til utleie, sier Jânis Balandins, én av ildsjelene i klubben.

Her kan du se de øvrige som mottok støtte i fjor:

Deler ut 25 millioner

Pengestøtten fra TK inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad