Lokalpolitikken engasjerer ved årets stortingsvalg. Det har vært følelser i sving med sykehussaken, manglende tilbud, opplevelsen av å ikke bli sett og hørt eller få sine behov dekt i sitt lokalsamfunn. Trygghetsfølelsen har blitt utfordret med sentraliseringspolitikken som har regjert de siste åtte årene.

For det handler nettopp om trygghet. Det handler om at barna dine skal bli født i trygge omgivelser på et sykehus med riktig fagkompetanse og kapasitet til stede. Det handler om at de skal få sine behov dekt på skolen, at de skal bli sett og hørt. Det handler om at lærerne som jobber hardt hver dag for å forme ditt barns fundament til videre læring i livet, skal kunne ha holdbare hverdager til å gi den beste læringen og omsorgen som trengs. En skoleklasse med for mange elever vil kunne føre til at mange blir oversett, og at underliggende problemer ikke fanges opp, men heller forverres. Ungdommer kan falle utenfor samfunnet, og ha vanskelig for å komme seg inn igjen. Sentralisering vil koste samfunnet i lengden ved at den ikke forebygger barn og unges oppvekstsvilkår tilstrekkelig nok til at de slipper å falle utenfor. Velferdsstaten må dermed inn og dekke utgiftene.

Det handler om å legge til rette for et godt psykososialt miljø i skolen og ellers i nærmiljøet. Det handler om å støtte hverandre. Det handler om at din bestemor skal kunne føle seg trygg i hjemmet hun har vokst opp i om det er langt ute på bygda, hvor hun har jobbet hardt hele sitt liv for å få hjulene til å gå rundt for å få tak over hodet og mat på bordet. Akkurat som hennes mor før henne, og hennes mor igjen før henne. Tilhørighet er nøkkelen til trivsel, og nettopp hvor du føler du hører til, hvor du velger å bosette deg i landet skal ikke styres av sentraliseringspolitikk. Den friheten og rettigheten skal du ha selv, sammen med mulighetene, tryggheten og fundamentale tilbud i nær tilknytning til ditt hjemsted.

Nærskolen skal driftes, fødeavdelingen bevares og nærmiljøet bestå. Kystkulturen og øysamfunnene skal ivaretas like godt som resten av landet. Hver en kant og krok i det langstrakte landet vårt har vært med på bygge opp en viktig næring og en god verdiskapning innenlands og utenlands, og det er riktig at alle får like mye igjen for det de har strebet etter. Da skal beredskapen, tilbudene og sikkerheten være belønningen. Ditt nærmiljø skal være trygg på at politiet skal kunne rykke ut ved en nødsituasjon. Beredskapen skal være nær folk. Og det skal gjelde hele Norge. Derfor må vi ha gode politikere som støtter oss underveis og er med på å dra dette lasset sammen med oss. Senterpartiet ser viktigheten i at utkantene i Norge får sine behov dekt. Verken geografiske eller inntektsmessige utfordringer skal være et hinder for det. Håper du velger det beste for ditt distrikt ved årets stortingsvalg.

Les også

Et verdivalg

Les også

«På seg selv kjenner man andre», valg, politikk og sykehus

Les også

By og bygd: – Miljøpolitikk er også distriktspolitikk

Les også

Ungdommen ber om en moderne distriktspolitikk