– Tjeldbergodden velegnet som Midt-Norges fremtidige kraft-hub

Tjeldbergodden i Aure er velegnet til å bli Midt-Norges framtidige kraft-hub, mener kommunestyrerepresentant.