Gjennom Dagbladet har det kommet fram mye «ny informasjon».... Nå er alt snudd på hodet for å gi en mer sensasjonspreget vinkling. Det handler ikke om KSU som på en smart og rimelig måte søker å få utviklet areal for nye tiltrengte arbeidsplasser. Nå handler alt om røveren fra Sandefjord og hans kompanjonger som gjør seg rike ved å sprenge svaberg og selge stein offshore. Samtidig spiser de grådig av lasset. Det blir nærmest ingen ting av verdi tilbake til KSU. Visst nok bare snaue tomta. Og det var vel ikke helt meningen....?

Og som ikke det er enerverende nok, krydres historien med at det er lagt utilbørlig press på en eldre dame. Nå også at opposisjonen mener det har foregått økonomisk kriminalitet. Ja, slikt selger bedre.

Mange ser med vrede på Blaasvær sin berikelse. Ser ikke byens berikelse gjennom å få tilrettelagt en stor, sentral og attraktiv tomt på 500 mål. Markedsverdi anslått til mellom 350 til 400 millioner. Det gir KSU en bokført gevinst i størrelsesorden 160 til 210 mill. som framkommer slik.

Blaasvær kan oppnå en bonus på 18,5 millioner. Uttaket av stein kan ha en verdi på 170 millioner. Samlet utgjør dette 188,5 millioner til partnerne. Alt ifølge Dagbladet.

Dette gir KSU en gevinst på fra 161,5 til 211,5 millioner som er differansen mellom anslått tomteverdi og «lommepengene» til utførende partnere. Dette så langt avtalene er kjent i dag. I tillegg kompenseres kommunens tidligere utlegg på i overkant 30 mill. av utbygger. 30 millioner som har skapt ubegripelige store bølger.

Synes Tønnesen med rørleggergrad fra Sterkoder og noen LO-kurs – sammen med styret – kommer bra ut av avsløringene i Dagbladet. Ja, kler av en aggressiv, hardtarbeidende advokat og selvoppnevnt borger med mastergrad etter flere år på universitet. Her har han – ikke hun – lært seg en litt nedlatende form for avispolemikk. Styret tok også umiddelbart tak da Dagbladet hevdet opposisjonen hadde antydet økonomisk kriminalitet.

Riggede anbud og avgjørelser er ikke ukjent, det være seg i det offentlige eller i det private. Det er noe vi kjenner godt til på Nordmøre. Noen har tunge kontakter og bruker dem skrupelsløs for seg og sine. Her besitter vi en partner som har dyktige samarbeidspartnere med tungt utstyr som gjør dem i stand til å «rigge anbud» på nødvendig kort lastetid for rederi og operatører offshore. Den bebudede Forvaltningsrevisjonen vil avsløre om dette er innenfor loven.

Thatcher ble kalt Jernkvinnen. Tønnesen må gjerne få navnet Titankvinnen etter dagens beste konstruksjonsmateriale som hun nok har mestret på Sterkoder. Uredd og sterk, men ydmyk og ærlig, står hun frem for å få til Havparken. Store areal for fremtiden til lavkost. Den som har store areal raskt tilgjengelig for mange aktører, vil bli vinneren. Synes Tønnesen hadde et meget godt og beskrivende innlegg i TK mandag den 16.08.21

Til slutt. Vi må greie å akseptere at engasjerte konsulenter og bedrifter tjener penger, spesielt når de indirekte beriker oss selv som i dette tilfellet. Her har vi noe å lære av folk lenger sør.