Ungdommer på kurs for å lære seg bruk av motorsag og sikker skogsdrift.