Tingvoll Venstre vil ha lukkede oppdrettsanlegg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tingvoll Venstre anerkjenner at oppdrett er en viktig næring for Kyst-Norge,men det skjuler ikke det faktum at næringen etter flere tiår fortsatt er en miljøversting. Dette er hva oppdretterne utsetter norsk natur for:

* Fisk rømmer fortsatt og blander seg med villaks i elvene.

* Lakselusa trives og formerer seg som aldri før: og utgjør en konstant trussel mot villaks og sjøørret. Mange anlegg har lus som er resistent mot lusemidler.

* Enorme mengder kjemikalier fra avlusing pøses ut i havet og fortrenger villfisk .skalldyr og lokale fiskere.

* 1 av 5 lakser dør i merdene på grunn av avlusing, stress og fiskesykdommer.

* Det slippes ut anslagsvis 400.000 tonn med avfall årlig, og oppdrettsnæringen er den suverent største kilden til utslipp av næringsalter langs kysten. Dette bidrar sterkt til uønsket algevekst i havet.

Tingvoll Venstre har på sitt kommunevalgprogram følgende post:

All oppdrett i Tingvoll kommune skal i framtida foregå i lukkede anlegg, på land eller i sjøen, med full oppsamling av avfall.

Tingvoll Venstre inviterer velgerne i økokommunen Tingvoll til å si sin mening om oppdrettsnæringen ved kommende valg. Enten lakselus, kjemikalier og kloakk i fjordene til evig tid - eller en bærekraftig og miljørettet næring for framtida.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken