– Totalt har vi nå hatt 237 smitta i Tingvoll verifisert med positiv PCR. Dessuten har 178 personer registrert seg som smittet med hurtigtest på Tingvoll kommune sin hjemmeside. Noen er dobbeltregistrert slik at det reelle tallet med registrerte smitte er mindre, opplyser kommuneoverlege Bjarne Storset.

Mellom den 2. og 8. februar ble det totalt registrert 127 nye smittede, mens uken før var tallet 196.

– Ut fra disse tall er det en klar nedgang i antall smittede. Dette støttes av at det er mindre fravær i skoler og barnehager. Ingen er alvorlige syke, de fleste har relativt lette symptomer, sier Storset og fortsetter:

– Vi erfarer at det er flere tilfeller der positive selvtester ikke registreres gjennom kommunens registreringssystem. Vi vil igjen oppfordre alle til å gjøre dette for å for at vi skal ha en best mulig oversikt over smittestatus.