(Fremover)

I brevet til Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriver Tine at det er en økende fare for underskudd av melk utover høsten og vinteren, ifølge Klassekampen.

«I mange deler av landet kan situasjonen fortsatt avhjelpes dersom det kommer regn de nærmeste dagene, men værprognoser indikerer ikke vesentlige nedbørsmengde», skriver Tine.

Les også: Det kan bli mangel på melk og smør

Samvirkeselskapet legger til at kundene har begynt å uroe seg for leveringsevnen deres. Norske bønder fortviler over den verste sommertørken siden 1947. Tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte besetningene sine.

I brevet ber Tine om et møte med departementet og organisasjonene for å drøfte tiltak som kan stimulere melkeproduksjonen.

– Tine har ennå ikke avgjort hva slags råd vi skal gi departementet, som avgjør slike spørsmål. Brevet er ment som et varsel om en situasjon som kan bli alvorlig, sier organisasjonssjef Eli Reistad i Tine til Klassekampen.

Tine har flere ganger den siste måneden advart bønder mot forhastet slakting av storfe. De har også tilbudt over 500 bønder å få tilkjørt vann til seterdriften, slik at dyrene kan bli lender på utmarksbeite under fôrkrisen. (ANB-NTB)