Flott at Geir Gerhard Greger engasjerer seg. Det jeg mener han mangler, er en forståelse for alt som allerede er vedtatt inn i det som nå heter SNR Kristiansund.

For skal det være et poeng med en annen driftsform enn det som er allerede planlagt i Kristiansund, så må det komme et fullverdig sykehus med føde og akutt. Fødeavdeling er jo allerede vedtatt av Stortinget inn i SNR Kristiansund.

Strengt tatt er mer enn hva et privat tilbud kan komme med, allerede på plass i SNR Kristiansund med så avansert behandling at ingen private aktører kan konkurrere.

Greger nevnte ortopedisk. De skal fortsette i Kristiansund som ansatte i HMR. For å gi et grunnlag for den aktiviteten som blir i Kristiansund, så linker jeg slik at alle kan lese : https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2020/utvidar-snr-kristiansund-med-fleire-pasienttilbod

Og så er det noen som sier. Stoler dere på dette? Faktum er at eventuelle overskridelser i bygging på Hjelset kan føre til flere tilbud hos oss i Kristiansund. Og mange forventer overskridelser, ser jeg.

Uansett tanken om private tilbud i sykehuskroppen, vurderes. Tilbud som ikke drives av det offentlige. Det som er garantert, er at det blir et bredt offentlig tilbud i Hermann Døhlens vei som det alltid har vært.

Og de fleste av oss har nok også registrert at vi har en ny regjering som ikke inviterer til ytterligere privatisering. Heldigvis.

Les også

Kan kommunen kjøpe sykehusbygget – og leie ut til Aleris eller Volvat?