I Romsdals budstikke 21.02.20 kan vi lese at ordføreren i Molde kommer frem med at han er redd for søksmål.

Hvorfor prøver ordføreren å hastefremkalle avgjørelsen på sms? Til og med Hurlen som var ordfører i Nesset prøver dette trikset. (Begge fra Høyre).
I avisen kommer det frem at ordføreren er redd for søksmål!?! Har tiltakshaver truet med det?

Etter nei i formannskapet i Nesset, kom samme bekymring fra ledelsen i Nesset kommune. Er det virkelig slik at politikerne lar seg presse til å stemme?

Er det vanlig praksis? At om private aktører legger frem en reguleringsplan, så skal det være en selvfølge at kommunen skal godkjenne denne? Bare fordi at tiltakshaver har brukt mye penger? Kan si det på en litt mer «folkelig måte»: Så om et kommunestyre sier ja til en konsekvensutredning så har de bare med å godkjenne reguleringsplanen?

At kommunen føler seg presset kan være en realitet når man ser hvordan tiltakshaver uttaler seg om motstanden/motstandere. Ikke svarer de ut når folk spør de direkte spørsmål, de svarer kun på det de selv vil! Og de kommer til og med med feil informasjon.
De kommer heller med sure oppgulp om hvordan motstanderne velger å bruke tiden sin og pengene sine på. Det skulle etter min mening være revnende likegyldig for dem og at de heller konsentrerer seg om å prøve på en finere måte å fremsnakke deres eget prosjekt enn å henge ut motstanderne.
Å tro at slike enorme søppelberg prosjekter går upåaktet hen, er å leve i en fantasiverden.
Motstanden blir påstått å være konstruert, svada, kjøpt og betalt.
Prøver Bergmesteren, Veidekke og Stena Recycling å bli sett på som seriøse? Eller legger dere mye energi i å få folk til å se på dere som useriøse aktører? Om det er det siste så gjør dere i alle fall en god jobb. På Brevik sine motstandsfora sitter utbygger og skryter av motstanden der nede, heier på dem og viser forståelse. Mens her blir vi kalt hodeløse høns, kunnskapsløse og at vi bare dikter opp fakta.

Vi ser også at tiltakshaver har et meget tett samarbeid med politikere i Høyre. De ble tross alt invitert til etterfesten som ble arrangert på Raudsand etter godkjenningen av reguleringsplan i kommunestyret, samme kveld. Det verste var at de kom.
En ryddig prosess, sa Hurlen!

Det mest betenkelige i denne saken er at kommunen, gjennom flere ledd, er redd for søksmål. Noe må være grunnen til en slik redsel.