Gå til sidens hovedinnhold

Tillatelser for oppdrett av laks solgt for nesten 6 milliarder kroner

Auksjonen for fiskeopprettere som vil utvide produksjonen av laks, er fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt tillatelser for nesten 6 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt mandag auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H).

I tilsvarende auksjon som ble gjennomført i 2018, kjøpte 14 oppdrettsselskaper laksetillatelser for 2,9 milliarder kroner.

42 selskaper hadde meldt seg på årets auksjon, og til sammen ble det auksjonert tillatelser for produksjon av 27.000 tonn laks.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet fram. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Det er i produksjonsområdet Nordmøre og Sør-Trøndelag det er tildelt størst maksimalt tillatt biomasse med 6.384 MTB for en samlet sum på 1,55 milliarder kroner.

Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde

ProduksjonsområdeTonn MTB tildeltSamlet vederlag (mill. NOK)
Svenskegrensen til Jæren 977 152
Ryfylke 2 082 395
Nordmøre og Sør-Trøndelag 6 384 1 545
Nord-Trøndelag med Bindal 2 915 629
Helgeland til Bodø 3 648 798
Vestfjorden og Vesterålen 3 855 984
Kvaløya til Loppa 2 481 545
Vest-Finnmark 4 005 759
Øst-Finnmark 842 168
Totalt 27 189 5 975

Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen

SelskapKjøp av kapasitet (tonn MTB)Samlet vederlag (NOK)
Ballangen Sjøfarm AS 292 75 067 068
Bremnes Seashore AS 527 99 929 740
Cermaq Norway AS 1774 451 346 521
Eidesvik Laks AS 386 73 193 320
Eidsfjord Sjøfarm AS 1984 462 895 641
Emilsen Fisk AS 400 86 277 600
Erviks Laks og Ørret AS 455 110 115 005
Finnøy Fisk AS 115 21 806 300
Gratanglaks AS 130 33 420 270
Grieg Seafood ASA 527 99 929 740
Knutshaugfisk AS 780 188 768 580
Kobbvåglaks AS 1000 218 792 000
Kvarøy Fiskeoppdrett AS 1000 218 792 000
Lerøy Seafood Group ASA 355 70 680 855
Lofoten Sjøprodukter AS 5 1 285 395
Lovundlaks AS 623 136 307 406
Midt-Norsk Havbruk AS 1101 237 479 094
Mowi ASA 1758 300 505 220
Måsøval Fiskeoppdrett AS 2000 484 022 000
Nordlaks Oppdrett AS 200 50 240 400
Norway Royal Salmon ASA - NRS Farming AS 1050 199 101 000
Rogaland Fjordbruk AS 527 99 929 740
Salaks AS 100 25 707 900
Salmar Farming AS 8057 1 760 276 652
Seløy Sjøfarm AS 650 142 214 800
Sinkaberg-Hansen 300 64 708 200
Sjurelv Fiskeoppdrett AS 93 20 414 430
Vega Sjøfarm AS 183 40 038 936
Wenberg Fiskeoppdrett AS 192 42 008 064
Øyfisk AS 625 159 792 675
Totalt 27 189 5 975 046 552

Kommentarer til denne saken