Gå til sidens hovedinnhold

Tilbake til vannkraft?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mellvin Steinsvoll ser ut til å være godt voksen kommune- og fylkespolitiker. I innlegg publisert 2. januar nevner han at mye vann ble «foredlet» til ren elektrisk energi, som ble grunnlag for utvikling og vekst i hele landet, i ca. fire tiår etter krigen. Sent i forrige århundre var «Vekst og vern» kjent politisk uttrykk: «Vekst» sto for enda mer olje- og gassutvinning, og «vern» stod for vern av bl. a. enda flere vassdrag!

Lokal interessegruppe i tidligere Nesset kommune har presentert et interessant, men ennå umodent prosjekt for politikere og miljøorganisasjoner: Overføring av vann fra flomelva Jora samt Grøna i Lågenvassdraget til Aursjøen, og bygging av kraftverk for fallet ned til Eikesdalen, så det der blir tilstrekkelig vannføring for lakseoppgang, i elvestrekning som nå er ødelagt med drastisk overføring av vann til Aura kraftstasjon nær Sunndalsøra.

Tre viktige formål

Dette blir altså et prosjekt med tre til dels viktige formål: Flomsikring langs Lågen i Gudbrandsdalen, produksjon av ren kraft og restaurering av elvestrekning i Eikesdalen.

Les også

Det grønne skiftet krever vilje, mot og mer ren kraft

Det største hinderet for dette prosjektet er at sidevassdraget Jora med sideelva Grøna ble vernet i 2005. Da hadde det vært del av Samlet Plan for vassdrag i vel 20 år. Der var det alternativer med utbygging til Lågen eller overføring til Aura kraftverk, med bruk av Aursjøen som magasin; men det manglet alternativ med kraftstasjon nede i Eikesdalen. Det manglet også vurdering av den positive virkningen av demping av flommer i Lågen; særlig til samløpet med Ottaelva, men også videre i Gudbrandsdalen.

Komplisert prosjekt

For kort tid siden ble det bygd kraftverk for betydelig Lågen-fall fra Dovre til Sel. Det vil miste mye vann, hvis Jora samt Grøna bygges ut til Eikesdalen, eller overføres til Aura kraftverk. Dermed må nok eventuell utbygging til Eikesdalen bli et større og mer komplisert prosjekt, med ytterligere oppdemming av Aursjøen, pumping av vann fra Lågen opp til Aursjøen sommerstid, og vannføring fra Aursjøen både nordover til Aura kraftverk, sørover til kraftverk ved Lågen, og vestover til kraftverk nede i Eikesdalen vinterstid!

Sitter langt inne

Å gjøre om vernevedtak for vassdrag «sitter langt inne». Undertegnede mener likevel at de nevnte manglene er tilstrekkelig begrunnelse for å gjøre om vernevedtaket for sidevassdraget Jora: Det er utarbeidet en regional plan for Lågenvassdraget, med ymse tiltak mot skadeflommer som kan ramme både bebyggelse og betydelige jordbruksarealer lavt over Lågen. Disse tiltakene viser seg å være for dyre, så bare overføring av vann fra Jora samt Grøna til Aursjøen gjenstår som realistisk mulighet.

Kommentarer til denne saken