Gå til sidens hovedinnhold

Til lags åt alle kan ingen gjæra!

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingen har alltid rett i alt, men alle har rett til å ha sin mening, også politikere. Men dessverre blir politikere sjelden gjort ansvarlig for sine feilvurderinger.

Under bystyrets ekstraordinære budsjettbehandling 27.12.18, kunne en høre byens ordfører si: «Kulturhuset er nærmere en realitet enn noen gang». Ja, ja. Da vet vi hva Kristiansund kommune prioriterer i budsjettet for 2019.                    

Dette er trist og skremmende for byens eldre, syke og pleietrengende.

Hovedårsaken til at byens politikere hadde problemer med å lage et budsjett som alle parti kunne enes om, var ikke kulturhus, men heller levekårene for byens eldre, syke og pleietrengende. Men pytt, pytt, de er jo bare en utgift.

Er byens politikere med Venstre, Ap og SV i spissen, tilfreds med sin eldrepolitikk? Er det ikke på tid å ta en pause i dette kulturhus-jaget, til de lovpålagte oppgavene er sikret, og kommunens økonomi har blitt sunnere?

Vi kan høre fylkesmann Rigmor Brøste i bakgrunn rasle med sin Robek-liste.

Som ellers i landet lever vi lengre og antall eldre, hjelpe -og pleietrengende vil bare øke i årene som kommer. Hva da når eldrebølgen kommer-Det er i oppgangstider en bør planlegge for nedgangstider.

Saken er ikke for eller mot kulturhus. Saken er heller for eller mot en verdig eldreomsorg. Saken er prioritering, hva bør prioriteres først. Det har framkommet uttalelser om at kulturhus-prosjektet ikke vil gå ut over andre forpliktelser i kommunen, men hvem tror på det. Har Kristiansund kommune økonomisk ryggrad til å bygge og drifte et så kostnadskrevende prosjekt? De årlige driftsutgiftene til prosjektet blir økonomisk krevende, selv med et årlig tilskudd fra fylkeskommunen.

Det er en myte å tro at kostnadskrevende prosjekt kan bidra til vekst, økonomisk og befolkningsmessig. Det er nesten så en kan mistenke tilhengerne av prosjektet, for med vilje å tilsløre kostnadene knyttet til selve prosjektet, for å få det realisert. Problemet er at det kan bidra til realisering av et underfinansiert prosjekt som i utgangspunktet er dømt til å mislykkes økonomisk. Prosjektet kan bli stående som et eksempel på en feilvurdert kulturpolitikk som det ikke er økonomisk rom for i en liten by.

Forventningene til at prosjektet skal bli et økonomisk og kulturelt kraftsenter vil nok kulminere i takt med driftsutgiftene. Når åpningsfesten er over, dukker blåmandagen opp.

Jeg drister meg til å mene at det planlagte Opera -og Kulturhus blir Fiffens lekestue og skattebetalernes svie.

Kommentarer til denne saken