Jeg har, i likhet med mange andre, sett på programmene i NRK om den uverdige behandlingen som gis eldre mennesker,

Jeg er rystet, og nesten kvalm, og jeg skjemmes av at kommuner i Norge gir et slikt mangelfullt og nedverdigende livstilbud til mennesker som har vært med og bygd landet vårt til det såkalte velferdssamfunnet vi skryter av å ha. Jeg tror faktisk ikke at de kommuner som er trukket frem i programmene er de eneste, heller.

Hvordan er det for eksempel Kristiansund kommune? Averøy, Smøla? Det har kommet frem en del urovekkende leserinnlegg i den senere tid, har vi det virkelig på samme måte hos oss?

Dette kan ikke fortsette.

Dere som er politikere, har dere samvittighet til å sitte og vite hvordan situasjonen er uten å prøve å endre på den? Eller har dere ganske enkelt gitt opp?

Nå hører jeg unnskyldningene stå i kø for å komme ut ... det er ikke vår skyld, andre politiker og regjeringer har også ansvar, vi har ikke penger i kommunebudsjettet etc etc…

Kutt ut det pratet.

Det er nå, 2023, som gjelder. Det er med denne politiske ledelsen vi har nå at dette kan endres. Mange kommuner i vårt distrikt har moderparti i denne regjeringen som vi for tiden har. Slik er det uansett hvem som styrer, og det er viktig at det handles fra kommunene (den såkalte grasrota) og inn til de som bestemmer.

Dette er rett og slett systemsvikt fra mange politikere og byråkrater fra tidligere tider, så skylddeling er helt på sin plass. Det betyr ikke at de som sitter med makta nå ikke kan endre situasjonen hvis de vil, da.

Det blir ikke høyere inflasjon i Norge av for eksempel å bruke kun 2 av de 884 milliardene som staten fikk i petroleumsskatt i 2022 til å gi eldre mennesker verdighet. Eller? Vis meg i tilfelle regnestykket.

Jeg synes oppriktig synd på sykepleiere og hjelpepleiere i hjemmetjenesten og på sykehjem som må jobbe under umenneskelige vilkår, kan bare tenke meg hvilke umulige valg de må foreta for sine pasienter i løpet av et døgn.

Dere lokalpolitikere skal snart starte valgkamp. Har dere samvittighet til å la være å gjøre noe med den situasjonen, eller vil dere bare nevne alt det positive som skjer med Normoria, Campus eller andre ting som er flott for oss. Det er også mye bra, og vi er stolte av det som skjer fremover. Eldreomsorgen kan ikke feies under teppet lenger.

Men sier dere bare som helseminister Kjerkol på NRK etter modige Lise Fjeldstads innlegg: Lise Fjeldstad er kunstner og et følelsesmenneske ... implisitt insinuerer hun at da at hennes meninger ikke noe å bry seg om? Fikk kaffen nesten i halsen under innlegget, så om dette ikke er helt korrekt sitert, får det så være, meningen var dessverre ganske tydelig.

Kunstner og følelsesmenneske eller ei, jeg har i hvert fall ikke samvittighet til å la være å bry meg.

Så hvem av dere i min kommune, Kristiansund, tør å svar ærlig på hvilken situasjon vi befinner oss i? Eller situasjonen hos andre Nordmørskommuner? Fakta og tall mottas med takk. Og jeg vet at det planlegges nytt sykehjem i Kristiansund, det er ikke det jeg spør om.