Landets 800 000 aktive pårørende yter minst halvparten av hjelp og omsorg til pasienter, brukere og eldre. Det er like mange årsverk som kommunenes ansatte! I disse tider med mangel på helsepersonell er dette en hjelp dere ikke vil miste. Derfor vil vi dele litt kunnskap om pårørendes utfordringer og gi tre gode råd.

Hvem er de?

Pårørende gjør mye forskjellig for de de er pårørende til, fra å handle mat til renhold og klesvask, passe økonomi og andre forpliktelser. De er sjåfører og følger opp søknader og saksbehandlere. Mange hjelper med helseavtaler og det medisinske og en del med personlig pleie. Noen har rene sykehus eller sykehjem i eget hjem 24/7, hvor hjemmetjenestene også følger opp. De støtter og trøster og koordinerer. Det er ikke så lett å se denne hjelpen, men det ville merkes om det ikke ble gjort. Det er derfor det kalles «den usynlige omsorgen».

Hvem er disse «pårørende»? Det er foreldre til barn og unge med ekstra helseutfordringer. Det er familien til kronisk eller alvorlig syke, med sammensatte tilstander eller skader og de som sliter med alvorlig psykiske lidelser og/eller rus. En stor gruppe hjelper eldre til å bo lenger hjemme, som partnere eller som voksne barn eller andre.

Mange voksne barn i nærheten gjør ofte det de kan i kvelder, helger og i ferier. Andre bor på annen kant av landet og må ordne opp på avstand og planlegge besøk. Mye av hjelpen til hjemmeboende eldre ytes før kommunen kommer på banen med vedtak på praktisk bistand eller sykepleie. Pårørendes hjelp forsetter ofte selv etter mange besøk fra hjemmetjenestene på dag og natt. For som vi alle vet – det er ikke nok sykehjemsplasser og døgnet har 24 timer.

Hvordan støtte dem?

De kommunalt ansatte har HMS, tillitsvalgte og kan gå av vakt. Mange pårørende føler de er på vakt hele tiden og står i fare for å bli utslitte. I Nasjonal pårørendeundersøkelse 2022 forteller pårørende hva de trenger av hjelp og støtte for å klare en krevende situasjon over flere år. De ønsker informasjon, et godt samarbeid med helsetjenesten, å kjenne sine rettigheter og muligheter og å få avlastning. Her er tre konkrete råd om god kommunepolitikk som kommer både pårørende og kommunen til gode.

Råd nummer én: Pårørende trenger informasjon om kommunens tilbud! Hvis du lurer på om det er bra nok anbefaler vi deg å teste kommunens nettsider selv med søkeordet pårørende og se hva du får fram. Holder det mål om det hadde vært deg og dine? Pårørende trenger en oversikt over ulike tilbud i helse og sosialtjenester, hvordan de skal søke og hvem de kan kontakte. Lag gjerne brosjyrer som kan ligge på felles samlingspunkter, sendes til alle via posten og lastes ned ute i tjenestene.

Råd nummer to: Sats på gode aktivitetstilbud og trygge avlastningstilbud! Det gir pårørende nødvendige pauser, spesielt viktig for dem som har omsorg for hjemmeboende. Når mer omsorg og pleie skal skje i eget hjem, må dere planlegge for dette for å forebygge at pårørende blir utslitte, sykemeldte og nye pasienter. Sjekk demenskartet.no for finne ut hvor mange med demens det blir i din kommune framover. Det bør være like kjent som å planlegge for antall barn i barnehage eller skoleplasser framover.

Råd nummer tre: Sats på frivilligheten for å avhjelpe pårørendes utfordringer! Det finnes mange lokallag av landsdekkende organisasjoner og andre som vet mye om hvordan pårørende har det. Om kommunen ikke klarer å løse alle oppgaver de står overfor, er det en god sak å støtte de lokale frivillige til å lage tilbud som avlaster pårørende. Med forutsigbare rammer kan det bli et godt samarbeid for å møte utfordringen som mange kommuner står i!

Samarbeid

Vi vet at presset på velferdstilbudene øker. De fleste av oss vil komme i en pårørendesituasjon i løpet av livet. Et best mulig samarbeid med kommunen er viktig, uansett hvem som styrer. Det er rett og slett en god innbyggerpolitikk å ha en god pårørendepolitikk!

Ta pårørende på alvor og ikke for gitt. Da kan de være en ressurs også i framtiden. Godt valg!

Les også

Frivillige og pårørende i eldreomsorgen

Les også

Pårørende sliter seg ut

Les også

Flere eldre betyr flere med demens

Les også

Hva skulle vi gjort uten pårørende?

Les også

Hvorfor skal det være så kostbart å havne på sykehjem?

Les også

Når verden raser sammen – om å være pårørende til en med demens