Påtalemyndigheten på hadde tiltalt mannen i 30-årene fra Vestland fylke etter at det ble funnet 533 bilder og 43 videoer som viste seksuelle overgrep mot barn i alle aldre, skriver NRK. Han var også tiltalt for å ha begått overgrep mot to jenter mellom 14 og 16 år høsten 2018. Over internett fikk han jentene til å filme seg selv mens de utførte seksuelle handlinger på seg selv. Overgrepene skjedde over flere måneder men han pleiet kontakten med de to jentene over Snapchat.

Mannen er en tidligere toppidrettsutøver innen sin idrett og har også fungert som trener på hjemstedet. Under rettssaken tilsto han samtlige forhold helt uforbeholdent og fikk strafferabatt, men domstolen sier at den av de sterke allmennpreventive hensyn ikke kommer utenom en dom på ubetinget fengsel for den tiltalte.

Retten har også dømt mannen til å betale en erstatning på 70.000 kroner til den ene av jentene, og 35.000 kroner til den andre.

Rettsaken mot mannen gikk bak lukkede dører av hensyn til partene i saken.