– Våre lesere er blitt enda mer digitale og har nye vaner og behov, og har andre forventninger til oss som lokalavis enn før. Det er naturlig at vi forandrer oss i takt med leserne, og nå legger enda mer vekt på at det er på tk.no du først finner de lokale nyhetene, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Tidens Krav, Ole Knut Alnæs.

Fra 8. juni går Tidens Krav fra å gi ut papiravisa seks dager i uka til å gi den ut tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Statistikk fra Forbruker & Media 2020 viser at færre av Tidens Krav sine lesere forholder seg til papiravisen og at flere velger tk.no. Av totalt 33.900 daglige lesere, velger 23.200 å lese Tidens Krav digitalt. Det vil si syv av ti.

– Vi må forandre oss i takt med leserne, og sørge for at det som skjer i vår region kommer tydelig fram der våre lesere orienterer seg mest og oftest. Det er blitt ekstra tydelig under den korona-krisen vi nå må forholde oss til, sier Alnæs.

Derfor velger vi bort mandagene

Lesing av lokale nyheter er en viktig daglig rutine for mange. Selv om flertallet finner nyhetene på nett, er det fortsatt noen som kun leser Tidens Krav på papir. Det har derfor vært nøye vurdert hvilken dag som skulle velges bort.

– Vi har valgt bort mandag fordi vi ønsker å prioritere digitalt fokus i helgene. Det betyr bedre og mer oppdatert innhold for leserne, og tid for oss til å utvikle flere andre sider ved avisa. Det er viktig for oss å presisere at de som ikke ønsker eller har mulighet til å være digitale fortsatt vil få med seg alle de viktigste nyhetene, og alt det gode reportasjestoffet de er vant til i papiravisa. Derfor gjør vi heller ingen endringer på prisen, sier Alnæs.

Totalt sett vil papirleserne få like mange avissider som før, men fordelt på færre dager.

Økonomi

Endring av antall utgivelser i uka har vært planlagt lenge. Det finnes mange gode eksempler i Amedia på at leserne har fått mer og bedre innhold etter slike endringer.

– Vi har jobbet med dette internt siden i høst, og vurderingene er gjort både med hensyn til lesere, organisasjon og økonomi. Når pandemien var et faktum og regjeringen iverksatte alle smitteverntiltakene i mars ble vurderingene plutselig enda mer krevende.

Alnæs innrømmer at i tillegg til endringer i leservanene, kommer annonsesvikten som følge av koronakrisen som et viktig tilleggsmoment til hvorfor de velger å kutte frekvensen nå før sommeren.

– Nedstengning og stor usikkerhet i de fleste næringer har gjort at vi har mistet en stor andel av våre annonseinntekter de siste månedene. Vi hadde nok redusert antall utgivelser uansett, men krisen er en medvirkende faktor til hvorfor vi tar dette så tidlig i juni.

Klubbleder Pål Sundøy mener dette vil gjøre journalistene i stand til å lage et enda bedre produkt.

– I praksis vil dette frigjøre ressurser i helgene, som ellers ville ha gått til papirproduksjon. Dette vil gjøre oss i stand til å produsere mer journalistikk, spesielt i helgene, sier Sundøy.

Avisas rolle

Tidens Krav er det eneste nyhetsorganet som er dedikert til Kristiansund og Nordmøre, som har journalister tilstede i lokalsamfunnet og som selv er en del av det miljøet de rapporterer fra.

– Derfor mener vi at vi er viktig for lokalsamfunnet, og ingen andre medier kan pr i dag erstatte den rollen vi har som dagsordensetter, debattarena og som talerør for regionen vår. Endringen vi nå gjør vil styrke denne posisjonen, og gjøre oss i stand til å fortsette å utføre våre oppgaver, sier Alnæs.

Styreleder i Tidens Krav, Svein Atle Huus, sier at denne endringen er et viktig grep i arbeidet med å styrke journalistikken og den digitale utviklingen, til det beste for leserne.

– Det er viktig at mest mulig av de redaksjonelle ressursene brukes til å lage godt lokalt innhold, og skal vi klare å rekruttere nye lesere, så vil det i all hovedsak skje digitalt, sier Huus.