Amedia eier 80 lokalaviser i Norge, deriblant Tidens Krav og Aura Avis. Mediekonsernet eier også Prime Print, som er en trykkerigruppe i Russland, og nå ønsker Amedia å avvikle sin tilstedeværelse i landet.

Det kommer fram i en pressemelding fra konsernet.

– Amedia er rystet over Russlands krigshandlinger i Ukraina, og følger den dramatiske utviklingen tett. Vi intensiverer kartleggingen av de operasjonelle konsekvensene for trykkerivirksomheten, etter denne dramatiske eskaleringen. Vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Prime Print har rundt 350 russiske ansatte.

– Vårt hovedfokus er å ivareta disse, samt å få klarhet i det juridiske handlingsrommet, som er i endring. I god dialog med konsernstyret intensiverer Amedia nå arbeidet med å kartlegge de operasjonelle konsekvensene. Vi jobber med ulike handlingsalternativer før det fattes en endelig beslutning. Jeg vil gjenta at vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier Opdahl.