I samarbeid med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB skal Tidens Krav dele ut 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i lokalområdet.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier TKs ansvarlige redaktør Ole Knut Alnæs.

Dette er tredje året på rad at Tidens Krav inviterer lag og foreninger til å søke om støtte. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Salgsleder Eirin Liabø Røbech regner med at det samme vil skje i år.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Røbech.

Søk innen 1. mars

Pengestøtten fra Tidens Krav inngår i en ordning som omfatter Amedia-eide lokalaviser over hele landet. Til sammen 25 millioner kroner skal deles ut i støtte til idrett, friluftsliv og kulturtilbud i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utlysningen av 25 millioner kroner skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

1. mars er søknadsfristen. En lokal komité skal deretter bestemme hvem som tildeles hva. Den lokale juryen består av Eirin Liabø Røbech (salgsleder i Tidens Krav), Hanne Solvang Felberg (forskningsleder i Møreforsking) og Ole Knut Alnæs (ansvarlig redaktør i Tidens Krav)

15. mai blir det offentliggjort hvem som får midler.

Søknader leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Se hvem som fikk pengestøtte i fjor: